• 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecinin tələbələri tütünün təhlükələri barədə maarifləndirildilər
  • Ümumdünya Tütünsüz Günü ərəfəsində "Elektron Hökumət Təlim-Tədris Mərkəzində tütünə qarşı mübarizə ilə bağlı tədbir keçirildi
  • İSİM-in nümayəndələri Türkiyədə "Ağ ciyər və süd vəzi xərçəngləri" mövzusuna həsr olunmuş tədbirdə iştirak ediblər
  • Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü İSİM-də qeyd olundu
  • Şagirdlər ətraf mühitin insan sağlamlığına təsiri barədə maarifləndirildilər
  • İncəsənət Kollecinin tələbələrinə reproduktiv sağlamlıq və erkən nikahların fəsadları barədə məlumat verildi
  • İSİM işə qəbul elan edir. Vakansiyalarla burada tanış ola bilərsiniz!

MEDİA VASİTƏLƏRİNDƏ bütün məqalələr

MEDİA VASİTƏLƏRİNDƏ / 20 MART 2015

www.echo.az

"Обязательная диспансеризация детей в Азербайджане: проблемы и перспективы"

Под таким названием в Центре Общественного Здравоохранения и Реформ Министерства здравоохранения Азербайджана состоялся семинар

"Государственная Программа по обязательной диспансеризации детей", охватывающая 2013-2017 годы, предусматривает усиление материально-технической базы, обеспечение государственных медицинских учреждений, осуществляющих диспансеризацию, специальным диагностическим оборудованием и реактивами для проведения лабораторных исследований, повышение квалификации медперсонала, а также проведение просветительской работы среди населения.

Согласно Плану действий Министерства здравоохранения, для реализации "Государственной программы по обязательной диспансеризации детей" Центру Общественного Здравоохранения и Реформ (ISIM) было поручено подготовить клинические протоколы по претворению в жизнь обязательной диспансеризации, провести тренинги для медицинского персонала, подготовить механизмы оценки и мониторинга программы выполнения обязательной диспансеризации детей.

Для обсуждения проблем и перспектив диспансеризации детей в Азербайджане в ISIM состоялся семинар. В мероприятии приняли участие врачи-педиатры, главврачи детских поликлиник и больниц, а также представители Управления образования города Баку.

Семинар вступительной речью открыл директор Центра общественного здравоохранения и реформ Джейхун Мамедов.

По его словам, в прошлом году специалисты Центра провели учебный курс на тему "Обязательная диспансеризация детей, а также раннее выявление и профилактика детских заболеваний".

Курсы были проведены в Баку, Сумгайыте, Мингячевире и в Гяндже.

Также с целью мониторига обязательной диспансеризации детей был проведен опрос.

По словам Дж.Мамедова, по итогам семинара будет подготовлен пакет предложений по улучшению обязательной диспансеризации детей, который будет представлен в Министерство здравоохранения Азербайджана.

Главный педиатр Азербайджана, директор Научно-исследовательского института педиатрии Насиб Гулиев в своем выступлении отметил, что обязательная диспансеризация детей, проводимая в стране, осуществляется с целью охраны и усиления здоровья подрастающего поколения страны.

Н.Гулиев отметил, что процесс диспансеризации начался с 2014 года и за это время врачам удалось вовремя выявить и своевременно оказать помощь многим детям.

О целях и задах обязательной диспансеризации детей, проводимо в Азербайджане, в своей презентации рассказала руководитель отдела политики здравоохранения и реформ ISIM Тофа Джамилова.

Она отметила важную роль в процессе диспансеризации школ и детских поликлиник. Также Т.Джамилова коснулась вопроса важности контроля обязательной диспансеризации со стороны государства.

Специалист Центра общественного здравоохранения и реформ Набиль Сеидов в своем выступлении рассказал о результатах мониторинга и оценки результатов обязательной диспансеризации детей.

"Исследование было проведено специалистами ISIM в 11 районах Баку и 50 средних школах столицы среди учащихся 6-10 классов, мы также беседовали с родителями и педиатрами.

Посредством исследования мы выясняли особенности физического состояния здоровья детей, уровень их физической активности, нюансы питания, осведомленность в вопросах репродуктивного здоровья и т.д.

Посредством исследования мы также выясняли осведомленность населения по поводу важности и необходимости проведения обязательной диспансеризации детей", - подчеркнул Н.Сеидов.

В свою очередь руководитель отдела "Коммуникации здравоохранения и связей с общественностью" Айнур Рашидова в своем выступлении рассказала об охране здоровья детей посредством коммуникации здравоохранения.

Практическая часть семинара продолжилась работой участников по группам, которые обсудили трудности и проблемы обязательной диспансеризации детей в Азербайджане.

По итогам работы в группах был подготовлен пакет рекомендаций по улучшению и оптимизации процесса обязательной диспансеризации в Азербайджане.