• Şagirdlər üçün “Tütün məmulatlarının insan orqanizminə zərəri” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirildi
  • 11th European Public Health Conference, Ljubljana, Slovenia
  • В Колледже искусств при Бакинской Академии Хореографии состоялось мероприятие на тему репродуктивного здоровья и ранних браков
  • Будущих педагогов просветили на тему психологических аспектов взаимоотношений между учителем и учениками
  • В Огузе был организован круглый стол на тему «Физическая пассивность – бич современного общества»
  • ЦОЗР был представлен на «5-ой программе по развитию управления в сфере общественного здравоохранения» в Индии
  • Məktəblilər arasında dispanserizasiya müayinələri aparılır
  • ЦОЗР объявляет прием сотрудников на работу. С вакансиями можно ознакомиться здесь!

Завершенные проекты

5 АПРЕЛЯ 2018
Məktəbyaşlı uşaqların qidalanma vərdişlərinin öyrənilməsinə dair Sorğu
подробнее
31 ЯНВАРЯ 2018
Проект “Усиление законодательства по борьбе с табаком в Азербайджане”
подробнее
13 ФЕВРАЛЯ 2017
“Azərbaycanda palliativ yardım xidmətinə olan ehtiyacların qiymətləndirilməsi” layihəsi
подробнее
5 ОКТЯБРЯ 2016
Azərbaycanda 2-ci Gənclər arasında tütündən istifadənin qlobal tədqiqatı (GYTS)
подробнее
5 ОКТЯБРЯ 2016
Azərbaycanda 2-ci Gənclər arasında tütündən istifadənin qlobal tədqiqatı (GYTS) əsasında CDC tərəfindən ölkə üzrə İnformasiya Bülleteni hazırlanmışdır
подробнее
22 ЯНВАРЯ 2016
Мониторинг обязательной диспансеризации детского населения.
подробнее
1 2 3 4 5 6