News | İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

News

25 JUNE 2020
Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri “Gənclər arasında narkomanlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi” mövzusunda keçirilən onlayn konfransda çıxış etdilər
more
11 JUNE 2020
A representative of the Ministry of Health spoke at a virtual international conference on the COVID-19 pandemic
more
2 JUNE 2020
Public Health and Reforms Center of the Ministry of Health of the Azerbaijan Republic launches a mobile application called MD Reference for medical workers
more
22 MAY 2020
Educational online meeting with students
more
13 MAY 2020
A virtual meeting on risk factors for non-communicable diseases was held
more
2 MAY 2020
The most effective tool in the fight against the COVID-19 pandemic is unity, solidarity and cooperation
more