İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

Vacancy name: Sosioloq, 1 ş.v.
Department: Səhiyyə kommunikasiyası və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
more
Vacancy name: designer, 1
Department: Health Communication and Public Relations Department
more
Vacancy name: Şöbə müdirinin müavini (həkim), 1.0 ş.v
Department: Əhalinin sağlamlığı şöbəsi
more
Vacancy name: Deputy Head of Department (MD), 1,0
Department: Health Communication and Public Relations Department
more