About us | İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

Completed projects projects archive

“Səhiyyə sahəsində Kommunikasiya və PR” mövzusunda görüşlər UPDATED: 22 SEPTEMBER 2010

Müasir dövrdə bütün dünyada səhiyyə kommunikasiyası ayrıca bir təsisat kimi fəaliyyət göstərir. Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən bütün layihə və proqramlarda kommunikasiya komponenti xüsusi olaraq nəzərə alınır. Dünyanın inkişaf etmiş bütün ölkələrində və inkişaf etməkdə olan bir çox ölkələrdə kommunikasiya ilə bağlı peşəkar assosiasiyalar, elmi mərkəzlər fəaliyyət göstərirlər. Demək olar ki, bu təşkilatların hamısında ayrıca bölmələr formasında və ya müstəqil şəkildə səhiyyə kommunikasiyası ilə məşğul olan qurumlar mövcuddur. Bütün dünyada tanınan bir çox ali təhsil ocaqlarında səhiyyə kommunikasiyası ayrıca kurs və ixtisas kimi tədris olunur. Azərbaycanda bu sahə üzrə hələ ilk addımlar atılır. Bu işdə İSİM-də fəal işlər həyata keçirilmişdir. Heç də təsadüfü deyil ki, məhz bu Mərkəzdə respublikamızın dövlət təşkilatları arasında ilk dəfə “Səhiyyə Kommunikasiyası və İctimaiyyətlə Əlaqələr” şöbəsi yaradılmışdır.

2008-ci ilin mart ayından başlayaraq İSİM-də səhiyyə sahəsində çalışan kommunikasiya və PR mütəxəssislərinin müntəzəm görüşləri keçirilir. Görüşlər zamanı kommunikasiya ilə bağlı müxtəlif məsələlər müzakirə olunur, bu sahə ilə bağlı ölkəmizdə və dünyada baş verən yeniliklərlə bağlı iştirakçılar məlumatlandırırlar. Tədbirlərdə iştirak edən müxtəlif təşkilatların nümayəndələri öz qurumlarının kommunikasiya və PR sahəsində fəaliyyətləri haqqında məlumat verir, layihələri barədə təqdimatlarla çıxış edirlər. Hər görüşə yeni təşkilatların nümayəndələrinin qoşulmasını müsbət məqam kimi vurğulamaq lazımdır. Bu tədbirlərin səhiyyə kommunikasiyası sahəsində təcrübə mübadiləsində hamı üçün faydalıdır.

Görüşlərdə müxtəlif dövlət, beynəlxalq, xarici və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirlər.

PROJECT COORDINATOR:

CONTACTS: