Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin direktoru Qəhrəman Haqverdiyev səhiyyə sahəsində innovativ rəqəmsal texnologiyalarının tətbiqindən danışdı | İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

PHOTO GALLERY ALL PHOTOS