Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsi

İnara Makayeva - Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsinin müdirinin müavini

Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsi

Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsinin vəzifələri: