Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsi

Samir Mehdiyev - Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsinin müdiri

Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsi

Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsinin vəzifələri: