Əhalinin sağlamlığı şöbəsi

Tofiq Musyaev - Əhalinin sağlamlığı şöbəsinin müdiri

Əhalinin sağlamlığı şöbəsi

Əhalinin sağlamlığı şöbəsinin vəzifələri: