Laboratoriya şöbəsi

Arzu Quliyeva - Laboratoriya şöbəsinin müdiri

Laboratoriya şöbəsi

Laboratoriya şöbəsinin vəzifələri:

- qanın ümumi analizi

- qanın biokimyəvi analizi

- İFA üsulu ilə hormonların testləri

- infeksiyalara görə müayinələr (Antropozoonoz  və  Antroponoz)

- qanın hemostaz göstəriciləri üzrə analizi

- sidiyin və nəcisin ümumi analizi

- spermaqramma 

- yaxmanın mikroskopik müayinəsi