Monitorinq və təhlil şöbəsi

İnara Makayeva - Monitorinq və təhlil şöbəsinin müdiri

Monitorinq və təhlil şöbəsi

Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsinin vəzifələri: