Monitorinq və təhlil şöbəsi

İnara Makayeva - Monitorinq və təhlil şöbəsinin müdirinin müavini

Monitorinq və təhlil şöbəsi

Monitorinq və təhlil şöbəsinin vəzifələri: