Telekommunikasiya şöbəsi

Nicat Rüstəmli

Telekommunikasiya şöbəsi

Telekommunikasiya şöbəsinin vəzifələri: