Telekommunikasiya şöbəsi

Nicat Rüstəmli - Telekommunikasiya şöbəsinin müdiri

Telekommunikasiya şöbəsi

Telekommunikasiya şöbəsinin vəzifələri: