Laboratoriya şöbəsi

Arzu Quliyeva - Laboratoriya şöbəsinin müdiri

Laboratoriya şöbəsi

Laboratoriya şöbəsinin vəzifələri:

  1. - qanın ümumi analizi- qanın biokimyəvi analizi
  2. - İFA üsulu ilə hormonların testləri
  3. - infeksiyalara görə müayinələr (Antropozoonoz və Antroponoz)
  4. - qanın hemostaz göstəriciləri üzrə analizi
  5. - sidiyin və nəcisin ümumi analizi
  6. - spermaqramma
  7. - yaxmanın mikroskopik müayinəsi