Monitorinq və təhlil şöbəsi

Qəhraman Haqverdiyev

Monitorinq və təhlil şöbəsi

Monitorinq və təhlil şöbəsinin vəzifələri: