• Sübutlara əsaslanan tibbi təlimatlar Azərbaycan dilinə tərcümə olunacaq
  • Davamlı Tibbi Təhsilin tətbiqi ilə bağlı maarifləndirici toplantı keçirildi
  • Körpələri ana südü ilə qidalandırmanın təbliğinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • Azərbaycanda 1-7 oktyabr “Ana südü ilə qidalandırma” həftəsinin başlaması ilə bağlı brifinq keçirildi
  • Прошла «Всемирная неделя грудного вскармливания»
  • Представитель Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) приняла участие в Международной выставке и научно-практической конференции в г. Ашхабад
  • İSİM-də “Kliniki Qərara Dəstək Təlim Təşəbbüsü” layihəsinin nailiyyətlərinə həsr olunmuş konfrans təşkil olundu
  • ЦОЗР объявляет прием сотрудников на работу. С вакансиями можно ознакомиться здесь!

ПроектыЗнакомство с опытом развитых стран, сотрудничество ведомств и учреждений здравоохранения Азербайджана с различными международными организациями важно для успешного завершения реформ, проводимых в системе здравоохранения. Принимая во внимание этот фактор, Центр Общественного Здравоохранения и Реформ (ЦОЗР) уделяет большое внимание реализации различных проектов совместно с международными организациями. В осуществлении проектов, посвящённых защите здоровья населения, ЦОЗР тесно сотрудничает с ВОЗ (WHO), UNICEF, проектом по Усилению Служб первичного здравоохранения USAID, Институтом Открытое Общество Фонд Содействия, Фондом “Глобальная инициатива Блумберга” и другими международными организациями.

В исполнении
Исполненные